ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร่มเกล้า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100572503111055250311
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่มเกล้า
ชื่อ (อังกฤษ)Banromklao
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-2177-2851banromklao@hotmail.comwww.banromklao.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.557371
Longitude
101.0363041
Tabe 3
Tab 5