ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำพาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100522503061055250306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannampang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-4949-3448nampangschool@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.63724003
Longitude
101.0375476
Tabe 3
Tab 5