ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำปูน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100512503051055250305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำปูน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannumpoon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-6188-0432Bannumpoon.s@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6775359
Longitude
101.1284635
Tabe 3
Tab 5