ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าสัก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100492503031055250303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Banpasak
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำปาย
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1919-8936--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.644283
Longitude
100.9688
Tabe 3
Tab 5