ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำปาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100482503021055250302
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำปาย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannampai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำปาย
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1783-6737nampai_school@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.66299892
Longitude
100.9662615
Tabe 3
Tab 5