ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยละเบ้ายา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100472500481055250048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยละเบ้ายา
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAILABAOYA
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5694-0239Huailabaoyasc@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.9082
Longitude
100.6687
Tabe 3
Tab 5