ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยเฮือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100452500461055250046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเฮือ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaihua
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9701-2913
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.9275
Longitude
100.620633
Tabe 3
Tab 5