ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100442500451055250045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยปุก
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaipuk
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5694-0239kruhaeng@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.89665
Longitude
100.683367
Tabe 3
Tab 5