ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังตาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100432500441055250044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังตาว
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangtao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
darinsit@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.83543749
Longitude
100.6929551
Tabe 3
Tab 5