ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100422500431055250043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาใส
ชื่อ (อังกฤษ)Bankasai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-3139-4350
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.864167
Longitude
100.677467
Tabe 3
Tab 5