ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปางเป๋ย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100412500321055250032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางเป๋ย
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangpuay
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1883-2710pangpuay@gmail.compangpuay.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.81336782
Longitude
100.6285658
Tabe 3
Tab 5