ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสองแคว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100402500301055250030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองแคว
ชื่อ (อังกฤษ)Songkwae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1179-0198songkwaenan@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.86190864
Longitude
100.6379837
Tabe 3
Tab 5