ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำโค้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100372500271055250002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำโค้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannumkhong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-4603-2841--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.83754665
Longitude
100.6547159
Tabe 3
Tab 5