ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเชียงยืน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100362500111055250026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงยืน
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaingyaen
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
06-5419-7616--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.744
Longitude
100.674367
Tabe 3
Tab 5