ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านต้าม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100352500131055250033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้าม
ชื่อ (อังกฤษ)Bantam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5709-5997bantamnan@Gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.719167
Longitude
100.633483
Tabe 3
Tab 5