ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100322500181055250017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangcharoenrat
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.737529
Longitude
100.684955
Tabe 3
Tab 5