ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนเฟือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100312500211055250016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเฟือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonfuang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0130-4383
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.778217
Longitude
100.673516
Tabe 3
Tab 5