ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเรือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100302500231055250018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)banruang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-6188-9549--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.769867
Longitude
100.679317
Tabe 3
Tab 5