ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยมอญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100292500311055250021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยมอญ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaimon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเรือง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9992-5852Huaimon2@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.83236653
Longitude
100.5940705
Tabe 3
Tab 5