ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาสิงห์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100272500371055250031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Phasing
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-4803-7478phasing_029@hotmail.comhttp://school.obec.go.th/ednan12/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.886133
Longitude
100.751133
Tabe 3
Tab 5