ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาตูบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100262500361055250025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาตูบ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Phatoob
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1746-0075phatoob_school@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.84975
Longitude
100.73605
Tabe 3
Tab 5