ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผาขวาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100252500351055250019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาขวาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banphakhwang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1386-7118
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.009117
Longitude
100.7837
Tabe 3
Tab 5