ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำงาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100242500341055250015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำงาว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamngao
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9234-9034namngao_sc@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.96294619
Longitude
100.7117007
Tabe 3
Tab 5