ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100192500381055250020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหมอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangmo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0130-7776--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.96635
Longitude
100.774617
Tabe 3
Tab 5