ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100172500021055250036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonsrisermkasikorn
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5471-9441--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.77845
Longitude
100.77765
Tabe 3
Tab 5