ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซาวหลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100132500121055250041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซาวหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Saoluang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9266-7109--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.71653486
Longitude
100.6501322
Tabe 3
Tab 5