ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านถืมตอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100112500261055250039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถืมตอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthuamtong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลถืมตอง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9954-3077
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.793083
Longitude
100.7029
Tabe 3
Tab 5