ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านดู่ใต้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100092500031055250038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านดู่ใต้
ชื่อ (อังกฤษ)Dutai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0792-5429
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.72962894
Longitude
100.7533006
Tabe 3
Tab 5