ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไชยสถาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100062500201055250003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไชยสถาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaisatan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5724-0556omey_tt@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.78076551
Longitude
100.7186675
Tabe 3
Tab 5