ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำครกใหม่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100022500061055250006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำครกใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Numkrokmai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกองควาย
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5468-1198numkrokmainan@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.68144052
Longitude
100.7466086
Tabe 3
Tab 5