ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาผา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100012500051055250005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาผา
ชื่อ (อังกฤษ)NAPHA
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกองควาย
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5468-1138Napa2554school@hotmail.co.thhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250005
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6916818
Longitude
100.7468079
Tabe 3
Tab 5