จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ไทย1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1จีน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ไทย245842124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ไทย-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ไทย214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1จีน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647-63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ไทย1645-61
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ลาว-2-2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730124
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ไทย276730124
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ไทย2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ไทย639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360-1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ไทย3841,358-1,742
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-1-1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1จีน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-1-1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217-1,545
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ไทย3281,217-1,545
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1จีน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เมียนมา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441153
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ไทย288440152
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2จีน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ลาว--11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856-74
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ไทย1856-74
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด9321859
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ไทย9321859
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929-38
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ไทย928-37
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เมียนมา-1-1
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ไทย226425111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ไทย634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036-46
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ไทย1036-46
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ไทย1946-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2จีน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เมียนมา----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ไทย1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3จีน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ไทย5117989319
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3จีน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ลาว-1-1
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ไทย77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3จีน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981346
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ไทย6519780342
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3จีน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ลาว11-2
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-112
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ไทย-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3จีน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ไทย-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3จีน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ไทย237645144
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-1-1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3จีน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เมียนมา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4473081
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมไทย4473081
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมจีน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมลาว----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840-48
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมไทย839-47
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมจีน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมลาว----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมไทย-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมจีน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมลาว----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726103
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมไทย106726103
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไทย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมจีน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมลาว----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446241
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมไทย4015045235
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมจีน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมลาว----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ--11
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอื่นๆ14-5
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765332
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมไทย4022565330
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-1-1
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542128
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมไทย117342126
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา-2-2
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651-57
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมไทย651-57
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมจีน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมลาว----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547-52
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมไทย547-52
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมไทย-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมจีน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมลาว----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197-224
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมไทย27197-224
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมจีน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมลาว----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมไทย331-34
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมจีน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมลาว-1-1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมไทย-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเมียนมา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180-101
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2179-100
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-1-1
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292-124
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงไทย3292-124
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421115
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงไทย207421115
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146-196
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงไทย50146-196
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757-84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2757-84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179-100
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2179-100
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530-35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย530-35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633-39
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ไทย633-39
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316-19
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ไทย316-19
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461-557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ไทย96460-556
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เมียนมา-1-1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ไทย1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331-44
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ไทย1331-44
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ไทย822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ไทย2511530170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เมียนมา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ไทย3213643211
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-1-1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622127
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ไทย297622127
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ไทย316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998-127
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ไทย2996-125
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-2-2
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458-82
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ไทย2458-82
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ไทย1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845-63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ไทย1845-63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เมียนมา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038-58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย2038-58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731199
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ไทย5111731199
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736-43
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ไทย736-43
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030128
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ไทย188030128
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ไทย1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239-51
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ไทย1239-51
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ไทย619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ไทย12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เมียนมา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545-592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไทย47545-592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ไทย259-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ไทย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156-198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ไทย42156-198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไทย-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ไทย1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไทย208842150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521-36
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ไทย1521-36
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ไทย411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ไทย555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ไทย-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ไทย714-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ไทย-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไทย-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ไทย2260-82
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-1-1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440-44
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ไทย440-44
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ไทย52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ไทย-8943132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-831497
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ไทย-821496
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-1-1
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไทย-472471
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เมียนมา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ลาว-1-1
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160128
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ไทย76160128
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ไทย772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37-37
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ไทย-37-37
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455333
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ไทย10417455333
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-22-22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ไทย-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344-57
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ไทย1344-57
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120-142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไทย22120-142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ไทย1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1833-51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไทย1833-51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด942-51
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ไทย842-50
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ไทย931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เมียนมา----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1249-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ไทย1249-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4กัมพูชา----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เกาหลีใต้----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4จีน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ซาอุดีอาระเบีย----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ญี่ปุ่น----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เนปาล----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ปากีสถาน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เมียนมา----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ฟิลิปปิน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4มาเลเซีย----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ลาว----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เวียดนาม----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ศรีลังกา----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4สิงคโปร์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อินเดีย----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อินโดนีเซีย----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไทย629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กัมพูชา----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เกาหลีใต้----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จีน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซาอุดีอาระเบีย----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ญี่ปุ่น----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เนปาล----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ปากีสถาน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เมียนมา----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ฟิลิปปิน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4มาเลเซีย----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ลาว----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เวียดนาม----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ศรีลังกา----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4สิงคโปร์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อินเดีย----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อินโดนีเซีย----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ไทย716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4กัมพูชา----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เกาหลีใต้----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4จีน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ซาอุดีอาระเบีย----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ญี่ปุ่น----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เนปาล----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ปากีสถาน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เมียนมา----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ฟิลิปปิน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4มาเลเซีย----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ลาว----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เวียดนาม----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ศรีลังกา----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4สิงคโปร์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อินเดีย----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อินโดนีเซีย----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1560-75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ไทย1458-72
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4กัมพูชา----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เกาหลีใต้----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4จีน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ซาอุดีอาระเบีย----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ญี่ปุ่น----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เนปาล----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ปากีสถาน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เมียนมา12-3
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ฟิลิปปิน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4มาเลเซีย----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ลาว----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เวียดนาม----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ศรีลังกา----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4สิงคโปร์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อินเดีย----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อินโดนีเซีย----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไทย-14-14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กัมพูชา----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เกาหลีใต้----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จีน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซาอุดีอาระเบีย----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ญี่ปุ่น----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เนปาล----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ปากีสถาน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เมียนมา----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ฟิลิปปิน----
55010171 บ้านพะเยา
#