จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1637-53
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ไทย1637-53
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1จีน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด226536123
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ไทย226536123
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด416-20
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ไทย416-20
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด16482892
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ไทย16482892
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1จีน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1052-62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ไทย1050-60
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ลาว-2-2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด235829110
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ไทย235829110
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2375-98
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ไทย2375-98
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1จีน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639550
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ไทย639550
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1จีน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด912-21
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย912-21
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1232-44
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย1232-44
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3781,403-1,781
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ไทย3781,403-1,781
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1จีน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3311,181-1,512
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ไทย3311,180-1,511
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1กัมพูชา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1จีน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เนปาล----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1พม่า----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ลาว----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เวียดนาม----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อินเดีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-1-1
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-23-23
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-23-23
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-4-4
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-4-4
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด616-22
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย616-22
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด227037129
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ไทย227036128
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2จีน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ลาว--11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1550-65
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ไทย1550-65
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด7272256
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ไทย7272256
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด630-36
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ไทย629-35
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-1-1
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด14463292
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ไทย14463292
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2จีน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด536-41
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ไทย536-41
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1831-49
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ไทย1831-49
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2จีน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด112-13
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย112-13
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ไทย----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2จีน----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2พม่า----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ลาว----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด2243-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ไทย2243-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2กัมพูชา----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2จีน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เนปาล----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2พม่า----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ลาว----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เวียดนาม----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อินเดีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1538-53
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ไทย1538-53
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3จีน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5717775309
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ไทย5717474305
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3จีน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ลาว-1-1
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-213
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-15-15
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-15-15
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ไทย----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3จีน----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3พม่า----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ลาว----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6924485398
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ไทย6918585339
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3จีน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-59-59
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6922065354
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ไทย6721763347
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3จีน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ลาว-1-1
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อื่นๆ2226
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด723-30
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย723-30
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-182442
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ไทย-182442
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3จีน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-13-13
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-13-13
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-30-30
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ไทย-29-29
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3จีน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ลาว-1-1
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด267144141
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ไทย267144141
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3กัมพูชา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3จีน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เนปาล----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3พม่า----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ลาว----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เวียดนาม----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อินเดีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-522880
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมไทย-512879
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมจีน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมลาว----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-1-1
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด541955
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมไทย540954
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมจีน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมพม่า-1-1
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมลาว----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมไทย-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมจีน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมลาว----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด167730123
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมไทย167730123
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไทย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมจีน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมลาว----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4413745226
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมไทย445632132
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมจีน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมลาว----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-811394
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด5717847282
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมไทย5517345273
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ2428
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด88332123
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมไทย88132121
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา-2-2
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด8681591
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมไทย8611281
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมจีน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมลาว----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-639
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด551-56
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมไทย551-56
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-34-34
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมไทย-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมจีน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมลาว----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-7-7
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด17186-203
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมไทย17186-203
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมจีน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมลาว----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31-31
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมไทย-29-29
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมจีน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมลาว-1-1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-1-1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-46-46
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมไทย-46-46
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมกัมพูชา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมจีน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเนปาล----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมปากีสถาน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมพม่า----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมลาว----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเวียดนาม----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมศรีลังกา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอินเดีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3175-106
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงไทย3174-105
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-1-1
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-18-18
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย-18-18
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2781-108
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2781-108
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด267520121
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงไทย267320119
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-2-2
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด52150-202
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงไทย52150-202
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2360-83
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2360-83
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3591-126
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงไทย3591-126
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงจีน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงพม่า----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงลาว----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633-39
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย633-39
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1034-44
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ไทย1034-44
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด313-16
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ไทย313-16
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด834-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย834-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย-22-22
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด120453-573
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ไทย119453-572
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ1--1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1436-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ไทย1436-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1524-39
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ไทย1524-39
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1125-36
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ไทย1125-36
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด3211537184
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ไทย3211537184
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1จีน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เนปาล----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1พม่า----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ลาว----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อินเดีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3913940218
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ไทย3913840217
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด257027122
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ไทย257027122
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด614-20
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ไทย614-20
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด29103-132
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ไทย29103-132
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2560-85
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ไทย2560-85
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3--3
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย3--3
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1665-81
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ไทย1665-81
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1545-60
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ไทย1545-60
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด530-35
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย530-35
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2พม่า----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1940-59
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย1940-59
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด4712048215
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ไทย4712048215
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด938-47
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ไทย938-47
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด238032135
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ไทย238032135
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1945-64
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ไทย1944-63
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-1-1
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1238-50
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ไทย1238-50
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด322-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ไทย322-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ลาว----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด11023875423
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ไทย11023674420
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3จีน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เนปาล----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3พม่า----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ลาว-1-1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อินเดีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-112
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด58541-599
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไทย58539-597
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-1-1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-1-1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด660-66
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ไทย660-66
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไทย----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด49160-209
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ไทย49160-209
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไทย-7-7
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1447-61
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ไทย1447-61
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1510340158
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไทย1510340158
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1421-35
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ไทย1421-35
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด315-18
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ไทย315-18
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด459-63
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ไทย459-63
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1จีน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เนปาล----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1พม่า----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ลาว----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด17-8
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย17-8
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด12-3
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย12-3
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-59-59
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ไทย-58-58
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-1-1
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด615-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ไทย615-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ไทย-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไทย-12-12
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-2-2
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-13-13
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-1-1
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2263-85
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ไทย2263-85
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2จีน----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2จีน----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด946-55
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ไทย945-54
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2จีน-1-1
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ไทย52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-9537132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ไทย-9537132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-751994
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ไทย-601979
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-15-15
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไทย----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2จีน----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ลาว----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-392059
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไทย-372057
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2จีน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เนปาล----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2พม่า----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ลาว-1-1
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินเดีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-1-1
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-21-21
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-26-26
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-26-26
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด96655130
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ไทย96655130
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1065-75
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ไทย1065-75
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-8-8
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-8-8
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-49-49
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ไทย-49-49
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด7514156272
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ไทย7514055270
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-112
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-39-39
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-39-39
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28-28
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-28-28
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-30-30
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-30-30
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ไทย-21-21
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด747-54
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ไทย747-54
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด16124-140
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไทย16124-140
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1838-56
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ไทย1838-56
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1333-46
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไทย1333-46
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-21-21
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด653-59
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ไทย653-59
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3จีน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เนปาล----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3พม่า----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ลาว----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อินเดีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1227-39
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ไทย1227-39
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสา