แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
55010001บ้านนาผา เมืองน่านกองควาย--7171813191612171------498--111-34-1--2-3-1-3-75%
55010002บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านกองควาย--6118151919112161171151151121124111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010004บ้านธงหลวง เมืองน่านกองควาย----------31313151------1441--11-12---1-1-1-1-50%
55010006บ้านไชยสถาน เมืองน่านไชยสถาน5114121611117161818118110151100121--11-56---5-5-1-5-83%
55010007บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านไชยสถาน---------------------------------0--------
55010009ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านดู่ใต้--1214151716161121111------6381--11-45---4-4-1-4-80%
55010011บ้านถืมตอง เมืองน่านถืมตอง--1111611111411011411216114161101124111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010013บ้านซาวหลวง เมืองน่านบ่อสวก--9112112114181121121161------9581--11-56---5-5-1-5-83%
55010014บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านนาซาว--5111418181616171------4581--11-34---3-3-1-3-75%
55010015บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาว--1161314131--2131------2271--11-23---2-2-1-2-66%
55010016ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาว--4141717141615131------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010017บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านในเวียง80314851575186522062446237623662376------1,745481--1147984--4-79-83-1-83-98%
55010018ราชานุบาล เมืองน่านในเวียง60211841505194519352326200519951995------1,545421--1136468--3-64-67-1-67-98%
55010019บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------3111113121------105--111-12-1---1-1-1-50%
55010020บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------------21--------21--111-12-1---1-1-1-50%
55010022บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านบ่อ----------------------------11---0--+1+1-11-
55010023บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010024บ้านน้ำงาว เมืองน่านบ่อ--13115115111114113119112191121201153111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010025บ้านผาขวาง เมืองน่านบ่อ--91916151121131101101------7481--11-45---4-4-1-4-80%
55010026บ้านผาตูบ เมืองน่านผาสิงห์--5141117151317191101216159111--11-34---3-3-1-3-75%
55010027บ้านผาสิงห์ เมืองน่านผาสิงห์--3161218141814131------388--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010028บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรือง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010029บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเรือง--13191911111111211111017161121111111--11-67---6-6-1-6-85%
55010030บ้านเรือง เมืองน่านเรือง--51114161101315161------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010031บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเรือง--416112141115131111------4681--11-34---3-3-1-3-75%
55010032บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวก--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010034บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวก--------111111----------331--11-12---1-1-1-1-50%
55010035บ้านต้าม เมืองน่านบ่อสวก--711211016161916191------6581--11-45---4-4-1-4-80%
55010036บ้านเชียงยืน เมืองน่านบ่อสวก--919171919110110141------6781--11-45---4-4-1-4-80%
55010037บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านสะเนียน--231281301301301281311311251381261320111--11-1718---17-17-1-17-94%
55010038บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรือง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010040บ้านสองแคว เมืองน่านสะเนียน--402371281451401431381301331401291403121--1111820--1-18-19-1-19-95%
55010041บ้านปางเป๋ย เมืองน่านสะเนียน--331331291381381251391301201421191346111--11-1718---17-17-1-17-94%
55010042บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน----31213121316131------2271--11-23---2-2-1-2-66%
55010043บ้านวังตาว เมืองน่านสะเนียน------4121114131316141613391--11-23---2-2-1-2-66%
55010044บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน----------11112141------841--11-12---1-1-1-1-50%
55010045บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านสะเนียน------81713141111--------3351--11-23---2-2-1-2-66%
55010046บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010047บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านสะเนียน--8115114117113110181151151131171145111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010048บ้านน้ำปาย แม่จริมน้ำปาย----4141517171811611111019181101--11-56---5-5-1-5-83%
55010049บ้านป่าสัก แม่จริมน้ำปาย--21616141911014171------4881--11-34---3-3-1-3-75%
55010051บ้านน้ำปูน แม่จริมน้ำพาง------416171717171------3861--11-23---2-2-1-2-66%
55010052บ้านน้ำพาง แม่จริมน้ำพาง----1011011211311515112110110161103101--11-67---6-6-1-6-85%
55010056มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมน้ำพาง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010057บ้านร่มเกล้า แม่จริมน้ำพาง--241171301261291291241161181141141241111--11-1617---16-16-1-16-94%
55010058บ้านน้ำตวง แม่จริมน้ำพาง--71331532411371361361241201201251332121--11-1718---17-17-1-17-94%
55010059บ้านตอง แม่จริมแม่จริม----1116116117116191111161111151128101--11-1314---13-13-1-13-92%
55010060บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม----6191101411219171------5771--11-34---3-3-1-3-75%
55010061บ้านแคว้ง แม่จริมหนองแดง----5141618111110181------5271--11-34---3-3-1-3-75%
55010063บ้านพรหม แม่จริมหนองแดง--------4171512191------275--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010064ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมหนองแดง--31241271221351562311261------22491--11-1011---10-10-1-10-90%
55010065บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมหนองแดง----31518131914131------3571--11-23---2-2-1-2-66%
55010068บ้านห้วยบง แม่จริมหมอเมือง------4141415141101------3161--11-23---2-2-1-2-66%
55010071บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านพี้--4117112113191171111181------10181--11-67---6-6-1-6-85%
55010072บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านพี้--------------6171------1321--11-12---1-1-1-1-50%
55010073บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านฟ้า--151171181191181101131141------12481--11-89---8-8-1-8-88%
55010076บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านฟ้า--9111111191181711011911016151115111--11-67---6-6-1-6-85%
55010077บ้านวังยาว บ้านหลวงป่าคาหลวง--281221221221271261201291------19681--11-1011---10-10-1-10-90%
55010078รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงสวด--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010079บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงสวด51131914114110171121101------8491--11-56---5-5-1-5-83%
55010080ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงสวด--7114118111115171111171------10081--11-56---5-5-1-5-83%
55010082บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยเชียงของ--2131414161515161------3581--11-23---2-2-1-2-66%
55010083บ้านเชียงของ นาน้อยเชียงของ--31318131311014151------3981--11-23---2-2-1-2-66%
55010084บ้านห้วยเลา นาน้อยเชียงของ--2111312131314111------198--111-12-1---1-1-1-50%
55010085บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย--10141315131419141------4281--11-34---3-3-1-3-75%
55010086บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย--41----3111513141------2061--11-12---1-1-1-1-50%
55010087บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย--402562722923712882702682------557171--1112628--1-26-27-1-27-96%
55010088ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย--2181715171717171------5081--11-34---3-3-1-3-75%
55010089บ้านพืชเจริญ นาน้อยน้ำตก--71618161311131101------4481--11-34---3-3-1-3-75%
55010090บ้านน้ำพุ นาน้อยน้ำตก--2161516151--1151------307--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010092บ้านเปา นาน้อยน้ำตก--1311212011911611812012219113181170111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010093ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยบัวใหญ่--161161211251241161311211121161151213111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010094บ้านนาไค้ นาน้อยบัวใหญ่--171121141141101811711317141111127111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010095บ้านทัพม่าน นาน้อยบัวใหญ่--1121413141--51--------1961--11-12---1-1-1-1-50%
55010096บ้านใหม่ นาน้อยศรีษะเกษ--131161121221151151191151------12781--11-910---9-9-1-9-90%
55010097บ้านหัวเมือง นาน้อยศรีษะเกษ--1111311111015181131111------8281--11-56---5-5-1-5-83%
55010099บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยศรีษะเกษ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010100บ้านหนองบัว นาน้อยศรีษะเกษ--611019113113113112191------8581--11-56---5-5-1-5-83%
55010101บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยศรีษะเกษ--919151411017191101------6381--11-45---4-4-1-4-80%
55010103บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถาน------616141514161------3161--11-23---2-2-1-2-66%
55010104บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถาน--81121718171317161------5881--11-34---3-3-1-3-75%
55010105บ้านนา นาน้อยสถาน16120115111117142116117114112181111199121--11-1617---16-16-1-16-94%
55010106บ้านน้ำลัด นาน้อยสถาน--4131415161517191------4381--11-34---3-3-1-3-75%
55010108บ้านสันทะ นาน้อยสันทะ--611211111711511211211316115191128111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010109บ้านเชตวัน นาน้อยสันทะ--618112117121--6171------5871--11-34---3-3-1-3-75%
55010110บ้านห้วยส้ม นาน้อยสันทะ4141416110181714141------5191--11-34---3-3-1-3-75%
55010111บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยสันทะ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010112บ้านส้าน นาน้อยสันทะ213111214161--4131------2581--11-23---2-2-1-2-66%
55010113ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยสันทะ--552652512451441351351321291251251441141--1112325--1-23-24-1-24-96%
55010114ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสากลางเวียง--16131175270284211939231053------592171--1112931--1-29-30-1-30-96%
55010115ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสากลางเวียง1111--911011317191111------6182--21-45+1--4-3-2-3-60%
55010119บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาขึ่ง--191231221231251331301231------19881--11-1011---10-10-1-10-90%
55010120บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาขึ่ง----------21----11------321--11-12---1-1-1-1-50%
55010121บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาจอมจันทร์--9141511211215131121------6281--11-45---4-4-1-4-80%
55010122จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาจอมจันทร์--111917118119118115111119115181150111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010123บ้านปางสา เวียงสาจอมจันทร์416151312151212171------3691--11-23---2-2-1-2-66%
55010124บ้านนาเคียน เวียงสาจอมจันทร์--1131----21--4151------1551--11-12---1-1-1-1-50%
55010125บ้านครกคำ เวียงสาตาลชุม--114181121611517171------6081--11-34---3-3-1-3-75%
55010126บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม------51--21312111------135--111-12-1---1-1-1-50%
55010127บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010128ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010129ทุ่งศรีทอง เวียงสาทุ่งศรีทอง------51511511319191------5661--11-34---3-3-1-3-75%
55010130ศรีนาชื่น เวียงสาทุ่งศรีทอง--116141--11--4151------2161--11-23---2-2-1-2-66%
55010131นาเหลืองไชยราม เวียงสานาเหลือง------1118112141121141------6161--11-45---4-4-1-4-80%
55010132ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสานาเหลือง------2121--315121------1451--11-12---1-1-1-1-50%
55010133บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสานาเหลือง------3171312121--------1751--11-12---1-1-1-1-50%
55010134ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาน้ำปั้ว--121101111817116113161------8381--11-56---5-5-1-5-83%
55010137บ้านสาลี่ เวียงสาน้ำมวบ----41814151916181------4471--11-34---3-3-1-3-75%
55010138บ้านน้ำมวบ เวียงสาน้ำมวบ--241281241331281251251311------21881--11-1011---10-10-1-10-90%
55010140บ้านแม่ขะนิง เวียงสาแม่ขะนิง------7116125119112110113117113113291--11-1314---13-13-1-13-92%
55010141ภูเค็งพัฒนา เวียงสาแม่ขะนิง------201201141911011016141419791--11-56---5-5-1-5-83%
55010143ไตรธารวิทยา เวียงสาแม่ขะนิง------8111111161616113181317291--11-45---4-4-1-4-80%
55010144บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่ขะนิง------5121915111--------2251--11-23---2-2-1-2-66%
55010146บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สา--------5121------------721--11-12---1-1-1-1-50%
55010147บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาแม่สาคร------313131115181------2361--11-23---2-2-1-2-66%
55010148บ้านท่ามงคล เวียงสาแม่สาคร--21517131161111111131211241151128111--11-1314---13-13-1-13-92%
55010149บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาแม่สาคร----71141819122141151------7971--11-45---4-4-1-4-80%
55010150บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาคร----------21--21--------421--11-12---1-1-1-1-50%
55010151บ้านฮากฮาน เวียงสายาบหัวนา------51411114121111------3761--11-23---2-2-1-2-66%
55010152บ้านบ่อหอย เวียงสายาบหัวนา--672371401271321261211281191211151333121--11-1920---19-19-1-19-95%
55010153บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------1116181417181------4461--11-34---3-3-1-3-75%
55010154บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------313141213171------2261--11-23---2-2-1-2-66%
55010155บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------1111712110171------2861--11-23---2-2-1-2-66%
55010156บ้านนาก้า เวียงสายาบหัวนา------413111--2191------1951--11-12---1-1-1-1-50%
55010158บ้านสาลีก เวียงสาส้าน--4191618171618191------5781--11-34---3-3-1-3-75%
55010159ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาส้าน--61161131141251251231201------14281--11-910---9-9-1-9-90%
55010160หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาส้านนาหนองใหม่--51101716171814141------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010161บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาส้านนาหนองใหม่--10181617131615161------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010162วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่าน------416131713121------256--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010163บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่าน------------21----------211--11-12---1-1-1-1-50%
55010164บ้านไหล่น่าน เวียงสาไหล่น่าน2151216141121516191------5191--11-34---3-3-1-3-75%
55010166ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาไหล่น่าน412131818161312141------4091--11-23---2-2-1-2-66%
55010167บ้านชมพู เวียงสาอ่ายนาไลย--41819191415114181------6181--11-45---4-4-1-4-80%
55010168บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1151814151215151------3581--11-23---2-2-1-2-66%
55010169บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาอ่ายนาไลย--314121--31415121------2371--11-23---2-2-1-2-66%
55010170บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาอ่ายนาไลย--6191611111019191151------7581--11-45---4-4-1-4-80%
55010171บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย------213141311111------1461--11-12---1-1-1-1-50%
55010172บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1121311131--4131------1771--11-12---1-1-1-1-50%
55010173บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1121415121212171------2581--11-23---2-2-1-2-66%
55010174บ้านปงสนุก เวียงสาปงสนุก------10151611711111517171518391--11-56---5-5-1-5-83%
55010175ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาทะนุง--151111131191181191251191------13981--11-910---9-9-1-9-90%
55010176บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาทะนุง--41111101121141101131111------8581--11-56---5-5-1-5-83%
55010177บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาทะนุง--8131716181413171------4681--11-34---3-3-1-3-75%
55010178บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาทะนุง------715151512111------2561--11-23---2-2-1-2-66%
55010180บ้านคำเรือง นาหมื่นบ่อแก้ว--1171219151415171------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010181บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นบ่อแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010182ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นบ่อแก้ว--181211141241231211161191------15681--11-910---9-9-1-9-90%
55010183บ้านนายาง นาหมื่นบ่อแก้ว--10118119112118111111191------10881--11-67---6-6-1-6-85%
55010184บ้านปิงใน นาหมื่นปิงหลวง--31516110131714191------4781--11-34---3-3-1-3-75%
55010185บ้านปิงหลวง นาหมื่นปิงหลวง--819118181161121111141------9681--11-56---5-5-1-5-83%
55010186บ้านน้ำแพะ นาหมื่นปิงหลวง--------3151816151------275--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010187บ้านน้ำลี นาหมื่นปิงหลวง----4121--31312121------1661--11-12---1-1-1-1-50%
55010188บ้านน้ำเคิม นาหมื่นปิงหลวง------411121211141------1461--11-12---1-1-1-1-50%
55010189บ้านนาคา นาหมื่นเมืองลี--2191818151714171------5081--11-34---3-3-1-3-75%
55010190อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นเมืองลี--9161814171413121------438--111-34-1--2-3-1-3-75%
55010191บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นเมืองลี--------1121--5161------144--111-12-1---1-1-1-50%
55010192บ้านโป่งคำ สันติสุขดู่พงษ์----1119111116112116171------8271--11-56---5-5-1-5-83%
55010194บ้านดู่พงษ์ สันติสุขดู่พงษ์71171191241151271271331381------20791--11-1112---11-11-1-11-91%
55010195บ้านสบยาง สันติสุขป่าแลวหลวง--3191615161617191------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010197ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขป่าแลวหลวง--14117121114119114126113114114171173111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010198บ้านป่าแดด สันติสุขพงษ์--6161811116110181111------6681--11-45---4-4-1-4-80%
55010199บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขพงษ์--816181811317171131------7081--11-45---4-4-1-4-80%
55010200บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขพงษ์--911411119110191811519110171111111--11-67---6-6-1-6-85%
55010201บ้านศรีนาม่าน สันติสุขพงษ์--18114171121231141121121918191138111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010202ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขพงษ์--1017112191131161151101101141101126111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010203บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขพงษ์--6110116121119114111111------9881--11-56---5-5-1-5-83%
55010204บ้านปางช้าง สันติสุขพงษ์--101919112141815181------6581--11-45---4-4-1-4-80%
55010206บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงท่าน้าว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010207บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงท่าน้าว81111151161201121181171151------13291--11-910---9-9-1-9-90%
55010208บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงนาปัง--51121811118114191131------8081--11-45---4-4-1-4-80%
55010209บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงนาปัง--1121514121311151------2381--11-23---2-2-1-2-66%
55010211บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงน้ำเกี๋ยน--61121141101811819116110191101122111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010213บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงน้ำแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010214บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงน้ำแก่น--711511117110110111131------7481--11-45---4-4-1-4-80%
55010216บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงฝายแก้ว--91181181101161141171191131241181176111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010217บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010219บ้านห้วยไฮ ภูเพียงฝายแก้ว11214131415141212161412139121--11-23---2-2-1-2-66%
55010221บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010223บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงฝายแก้ว313111417121--3141------2781--11-23---2-2-1-2-66%
55010224บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงม่วงตึ๊ด--61817171919110191------6581--11-45---4-4-1-4-80%
55010226บ้านเมืองจัง ภูเพียงเมืองจัง----10110110171719191------6271--11-45---4-4-1-4-80%
55010228บ้านหาดเค็ด ภูเพียงเมืองจัง----911016114181141811011214195101--11-56---5-5-1-5-83%
เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07