เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
55010001 บ้านนาผา NAPHAเมืองน่านhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250005Napa2554school@hotmail.co.th
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ Numkrokmaiเมืองน่าน-numkrokmainan@gmail.com
55010004 บ้านธงหลวง Banthongluangเมืองน่าน--
55010006 บ้านไชยสถาน Banchaisatanเมืองน่านomey_tt@hotmail.com
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
Bansrikaedเมืองน่านNitayapooh@gmail.com
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ Dutaiเมืองน่าน
55010011 บ้านถืมตอง Banthuamtongเมืองน่าน
55010013 บ้านซาวหลวง Ban Saoluangเมืองน่าน--
55010014 บ้านนวราษฎร์ Bannawaratเมืองน่าน
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannasaoเมืองน่านhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250015party_0213@hotmail.com
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
Donsamaiwittayaเมืองน่าน
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) Bandonsrisermkasikornเมืองน่าน--
55010018 ราชานุบาล Rachanubanเมืองน่านrachanubannan@hotmail.com
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
Banwangmoเมืองน่าน--
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
Bansalaphuwaingเมืองน่าน
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
Bansuntiphapเมืองน่าน-Pot041251@gmail.com
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
BanSaithongเมืองน่าน
55010024 บ้านน้ำงาว Bannamngaoเมืองน่าน-namngao_sc@hotmail.com
55010025 บ้านผาขวาง Banphakhwangเมืองน่าน
55010026 บ้านผาตูบ Ban Phatoobเมืองน่านphatoob_school@hotmail.com
55010027 บ้านผาสิงห์ Ban Phasingเมืองน่านhttp://school.obec.go.th/ednan12/phasing_029@hotmail.com
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
Bansrinapanเมืองน่าน
55010029 บ้านห้วยมอญ Banhuaimonเมืองน่าน-Huaimon2@gmail.com
55010030 บ้านเรือง banruangเมืองน่าน--
55010031 บ้านดอนเฟือง Bandonfuangเมืองน่าน
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
Banmuangcharoenratเมืองน่าน--
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
Banpacaเมืองน่าน--
55010035 บ้านต้าม Bantamเมืองน่าน-bantamnan@Gmail.com
55010036 บ้านเชียงยืน Banchaingyaenเมืองน่าน--
55010037 บ้านน้ำโค้ง Bannumkhongเมืองน่าน--
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
Banhuaimonsakamainaifunเมืองน่าน-Huaimon2@gmail.com
55010040 บ้านสองแคว Songkwaeเมืองน่าน-songkwaenan@gmail.com
55010041 บ้านปางเป๋ย Banpangpuayเมืองน่านpangpuay.compangpuay@gmail.com
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
Bankasaiเมืองน่าน
55010043 บ้านวังตาว Banwangtaoเมืองน่าน-darinsit@gmail.com
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
Banhuaipukเมืองน่าน-kruhaeng@gmail.com
55010045 บ้านห้วยเฮือ Banhuaihuaเมืองน่าน
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
Banhuaihuarsakahuairapeeเมืองน่าน--
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา BANHUAILABAOYAเมืองน่าน-Huailabaoyasc@gmail.com
55010048 บ้านน้ำปาย Bannampaiแม่จริม-nampai_school@hotmail.com
55010049 บ้านป่าสัก Banpasakแม่จริม--
55010051 บ้านน้ำปูน Bannumpoonแม่จริม-Bannumpoon.s@gmail.com
55010052 บ้านน้ำพาง Bannampangแม่จริมnampangschool@gmail.com
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
MITMOURNCHON 3แม่จริม
55010057 บ้านร่มเกล้า Banromklaoแม่จริมwww.banromklao.ac.thbanromklao@hotmail.com
55010058 บ้านน้ำตวง Bannamtuangแม่จริม-prompt_ready@hotmail.com
55010059 บ้านตอง Bantongแม่จริม-bantong_nan1@hotmail.com
55010060 บ้านก้อ Bankoแม่จริมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250291bankoschool1982@gmail.com
55010061 บ้านแคว้ง Bankwaengแม่จริม-bankuangschool151@gmail.com
55010063 บ้านพรหม Banpromแม่จริม--
55010064 ชุมชนบ้านนาคา Chumchonbannakaแม่จริมwww.nakaschool.ac.th
55010065 บ้านกิ่วน้ำ bankewnumแม่จริม-ืncokoj_010@hotmail.com
55010068 บ้านห้วยบง Banhuaybongแม่จริมwww.huaybong.comhuaybong@gmail.com
55010071 บ้านพี้ใต้ Banpheetaiบ้านหลวง--
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
Banphinuaบ้านหลวง--
55010073 บ้านเป้า banpaoบ้านหลวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250320
55010076 บ้านฟ้า Banfaบ้านหลวง
55010077 บ้านวังยาว Banwangyaoบ้านหลวง-Wangyaoschool135@gmail.com
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
Ratradnucrokบ้านหลวง--
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง Bandonlaithungบ้านหลวง--
55010080 ชุมชนบ้านหลวง Chumchonbanluangบ้านหลวง--
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
bannamhinนาน้อย-nipaporn@hmk.ac.th
55010083 บ้านเชียงของ Banchaingkongนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250120chiangkhong.3@gmail.com
55010084 บ้านห้วยเลา Banhuailaoนาน้อย--
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
Bannalaiนาน้อย-nalai124@hotmail.com
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
Banbongนาน้อย
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) Bannarab(Junkasetsuksakan)นาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250114narab48@hotmail.com
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง chumchonbannaluangนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250115naluang114@hotmail.com
55010089 บ้านพืชเจริญ Banphedcharoenนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250134pjschool2556@gmail.com
55010090 บ้านน้ำพุ Bannamphuนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250135npschool2556@gmail.com
55010092 บ้านเปา BANPAOนาน้อยwww.banpaoschool.comBanpaoschool@hotmail.com
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย Chumchonbanooiนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250138banooischool567@gmail.com
55010094 บ้านนาไค้ Bannakaiนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250139nakai1385@gmail.com
55010095 บ้านทัพม่าน Bantabmanนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/webtapman@hotmail.co.th
55010096 บ้านใหม่ Banmaiนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250121-
55010097 บ้านหัวเมือง Banhuamuangนาน้อย--
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannumhokนาน้อย--
55010100 บ้านหนองบัว Bannongbuaนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250125-
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 Bannonghamittrapap125นาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250127-
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
Bansalaนาน้อยsalaschool99@gmail.com
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
Bansathanนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250130kanyanatstan2562@gmail.com
55010105 บ้านนา Bannaนาน้อยbanna_nanoi@hotmail.com
55010106 บ้านน้ำลัด Bannumladนาน้อย-schoolnumlad@gmail.com
55010108 บ้านสันทะ Bansataนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250140-
55010109 บ้านเชตวัน Banchatawanนาน้อย-chatawan_160@hotmail.com
55010110 บ้านห้วยส้ม Banhuaysomนาน้อย--
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
Banhuaijoyนาน้อย
55010112 บ้านส้าน Bansanนาน้อย--
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ prakitwetchasakนาน้อยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250146prakitwetchasak@gmail.com
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร Sriwiangsawittayakarnเวียงสาwww.sriwiangsa.ac.thsriwiangsa@hotmail.com
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) Thairathwittaya45เวียงสา-thairath45nan@gmail.com
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล Bankhueng Ngam Mongkolเวียงสา-khueng-school@hotmail.com
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
Bantaleeเวียงสา--
55010121 บ้านหลับมืนพรวน Banlabmuanpruanเวียงสา--
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร CHOMCHANWITTAYAKARNเวียงสาwww.jomjan.ac.thjomjan2011@hotmail.com
55010123 บ้านปางสา Banpangsaเวียงสา--
55010124 บ้านนาเคียน Ban NaKhianเวียงสา
55010125 บ้านครกคำ Bankrogkamเวียงสา-Sittipong27032519@gmail.com
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannakokเวียงสา-nakok167school@gmail.com
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
Pasak SchoolเวียงสาSittipong27032519@gmail.com
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
Tanchumsuksalaiเวียงสา-Thalchum@hotmail.com
55010129 ทุ่งศรีทอง Thungsrithongเวียงสาhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250069school55010129@emes.com
55010130 ศรีนาชื่น Srinacheunเวียงสา-srinacheun@hotmail.com
55010131 นาเหลืองไชยราม NALAUNGCHAIRAMเวียงสา-chiramschool@h0tmail.co.th
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา Rimphangnanvitthayaเวียงสา-rimphangnan69 @ hotmail.com
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannaluangnaiเวียงสา-nalungnai53@hotmail.com
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว Chumchonbannampuaเวียงสา-nampuaschool@hotmail.com
55010137 บ้านสาลี่ BANSALYเวียงสา-saly.school@gmail.com
55010138 บ้านน้ำมวบ NUMMUABเวียงสาhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097nummuab@hotmail.com
55010140 บ้านแม่ขะนิง Banmaekaningเวียงสาwww.facebook.com/meakaingmeakaing@gmail.com
55010141 ภูเค็งพัฒนา PHUKENGPATTANAเวียงสา-phukeng@gmail.com
55010143 ไตรธารวิทยา Tritarnwittayaเวียงสา--
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
Banhuanaเวียงสา
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
Banwuadangเวียงสา-Presert.Manochai@hotmail.com
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
Bansakornเวียงสา-Sakorn_school@hotmail.com
55010148 บ้านท่ามงคล Banthamongkonเวียงสาwww.thamongkon.com-
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม Banjakhapoohomเวียงสา--
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
Banpriaudomเวียงสา-Priudom_school@hotmail.com
55010151 บ้านฮากฮาน Hakhanเวียงสา-banhakhan.school@gmail.com
55010152 บ้านบ่อหอย Banbohoiเวียงสา-banbohoyschool@gmail.com
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
Bansalaimเวียงสา--
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
Banhuailotเวียงสา00
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
Banpahungเวียงสา-pahontsch@yahoo.co.th
55010156 บ้านนาก้า Bannakaเวียงสา-0
55010158 บ้านสาลีก BanSaleekเวียงสา-saleek_school@hotmail.com
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ Chumchonbanmaiเวียงสา-banmai8908@gmail.com
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร Hadsaithongwitthayakarnเวียงสาwww.hadsaitong.blogspot.comhadsaithongschool@gmail.com
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ Bansannanongmaiเวียงสา-bansan2557@hotmail.com
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
WATTAKAM SCHOOLเวียงสา-nongyao_0331@hotmail.com
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannasaเวียงสา-kanjana395@gmail.com
55010164 บ้านไหล่น่าน Banlainanเวียงสา-lainanschool.hotmail.com
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา Rimfangwawittayaเวียงสา้http://data.bopp-obec.info/?School ID=1055250094-
55010167 บ้านชมพู CHOMPHOOเวียงสา-banchomphu@hotmail.com
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
Banmuangnengเวียงสา
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น Banfangminเวียงสา-Fungmin99@gmail.com
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น Banhuainamunเวียงสา--
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
Banphayaoเวียงสา
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
Banainapaเวียงสา-ainapasc@hotmail.com
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
Bannalaiเวียงสาnalaischool@hotmail.com
55010174 บ้านปงสนุก Banpongsanukเวียงสาhttp://pschool.sa.thpongsanook_@ hotmail.com
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง Chumchonbannatanungนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250329natanung2018@gmail.com
55010176 บ้านค้างอ้อย Bankhangaoyนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250330bankhangoi@gmail.com
55010177 บ้านน้ำเลา Ban Nam Laoนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250331bannamlaoschool@gmail.com
55010178 บ้านห้วยนาย BanHuaiNaiนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250332banhuainai@gmail.com
55010180 บ้านคำเรือง Bankamruangนาหมื่น- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250327-
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannabonนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250328nabon_nan1@hotmail.com
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว Chumchonbanbokaeoนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250325chumchonbanbokaew@hotmail.com
55010183 บ้านนายาง Bannayangนาหมื่น--
55010184 บ้านปิงใน Banpingnaiนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335diwdy2527@gmail.com
55010185 บ้านปิงหลวง Banpingluangนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250336jakreesutti2525@gmail.com
55010186 บ้านน้ำแพะ Bannamphaeนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337-
55010187 บ้านน้ำลี Bannumleeนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250338-
55010188 บ้านน้ำเคิม Bannamkermนาหมื่น-namkuem@hotmail.co.th
55010189 บ้านนาคา Bannakaนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250340bannakaschool@gmail.com
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
Anubanmungleeนาหมื่นhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250341Anubanmunglee@hotmail.com
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannamunนาหมื่น-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250342
55010192 บ้านโป่งคำ Banpongkumสันติสุข
55010194 บ้านดู่พงษ์ Banduphongสันติสุขhttps://sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/-
55010195 บ้านสบยาง Bansobyangสันติสุข--
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา palaewluangwittayaสันติสุขwww.palaew.ac.thpalaewschool@hotmail.com
55010198 บ้านป่าแดด Banpadadสันติสุข-Chaluay.ct01@gmail.com
55010199 บ้านศรีบุญเรือง Bansriboonruangสันติสุข-sbr_s@hotmail.co.th
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว Banhuaihaewสันติสุข
55010201 บ้านศรีนาม่าน srinamanสันติสุขwww.srinaman.comBansrinaman.school57@gmail.com
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา Radratpattanaสันติสุขhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250355-
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ Bandonpraiwanสันติสุข--
55010204 บ้านปางช้าง Banpangchangสันติสุขhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357schoolpc201@gmail.com
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 Bannongrangภูเพียง-kuruchon_02@hotmail.com
55010208 บ้านม่วงใหม่ Banmuangmaiภูเพียง
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
bannamladsobgaanภูเพียง
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน Bannamkianภูเพียงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250399bannumkian@gmail.com
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
Ban Nam Kaen Klang Schoolภูเพียง
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ Bannamkaennua Schoolภูเพียง
55010216 บ้านทุ่งน้อย BANTHUNGNIOภูเพียงbantungnoischool@gmail.com
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
Banfaikaeoภูเพียง
55010219 บ้านห้วยไฮ Banhuaihaiภูเพียง-banhuaihai@hotmail.co.th
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
Bantalawภูเพียงbantalor@gmail.com
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ BANHUAWIANGNUEภูเพียง
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด Banmuangtudภูเพียง
55010226 บ้านเมืองจัง muangjungภูเพียง
55010228 บ้านหาดเค็ด Banhadketภูเพียง-hadked.school@hotmail.com